برای حذف اکانت تلگرام شماره خود را مانند نمونه در فیلد زیر وارد کرده و روی دکمه ارسال کد به تلگرام کلیک کنید.